...A UTLUČEM JE ČEPICEMA

Výstava

210. výročí založení kloboučnické firmy Hückel v Novém Jičíně

Výstava věnovaná významnému výročí "města klobouků" představí unikátní soubor fotografií pořízený před 100 lety v provozních částech novojičínské kloboučnické továrny a kolekce vojenských a služebních pokrývek hlavy 19. a 20. století
Žerotínský zámek v Novém Jičíně

Úvodní slovo na vernisáži:
Mgr. Eva Sulovská, Radek Polách

Výstava je pořádána pod záštitou Ing. Dalibora Andree, předsedy představenstva a generálního ředitele firmy Tonak a.s.

Termíny