V centru DOX Zítřek začíná včera

Výstava

Jádrem podzimní sezóny v Centru současného umění DOX se stanou tři expozice k 20. výročí Sametové revoluce, jež vyzývají k zamyšlení nad otázkou, co je příčinou současné krize naší společnosti. První z nich – nazvaná „Zítřek začíná včera“ – bude k vidění od 8. října do 23. listopadu.

 

Centrum DOX nebude tedy výročí pádu komunistického režimu připomínat oslavou událostí minulých, ale soustředí se na přítomnost. Autoři výstav se opírají o poslední vědecké výzkumy zabývající se otázkou, nakolik zkušenosti z dětství ovlivňují jednání v dospělosti. Člověk se učí, když ještě není schopen ovlivňovat a formovat okolní svět. V dospělosti dokáže ovlivňovat prostředí, ale jeho schopnost učit se je výrazně omezená. Z této asymetrie pak vyplývá, že dospělé jednání je determinováno zkušenostmi získanými v dětství a dospívání. Jinak řečeno: Zítřek začíná včera.

"Česká republika je v největší politické, hospodářské a morální krizi od svého počátku. Koncepce našich tří výstav vychází z předpokladu, že hlavní příčinou politické a morální krize je mentalita zděděná z komunistické minulosti, která poznamenala současnou vládnoucí generaci. Proto jsme vyzvali k účasti zástupce nejmladší umělecké generace, která vyrostla už v době po roce 1989,“ říká Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX.

Expozice Zítřek začíná včera srovnává minulé a současné metody přesvědčování na příkladu politické reklamy, volební agitace současných politických stran a komerční reklamy. Výstava konfrontuje historii a současnost pomocí dvou monumentálních videoinstalací. První je propagandistický film natočený Armádním filmovým studiem roku 1954, jehož tématem je vojenská přehlídka na Letenské pláni. Druhou videoinstalací je závěrečná scéna dokumentárního filmu Český sen o fiktivním supermarketu. Důležitou součástí výstavy jsou práce umělců nejmladší generace, Jana Brože a Liv Ducci Lab, které vznikly pro výstavu na základě vypsané soutěže a které tvoří instalace, inspirované politickými slogany. K vidění budou také práce TGM Chicken, karikaturní spojení všudypřítomného fast-foodového řetězce s osobou T. G. Masaryka, od umělecké skupiny Pode Bal. Ta si všímá vztahu mezi komerčním a politickým marketingem z perspektivy českých dějin.

 

Centrum současného umění DOX

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1a, 170 00 Praha 7
www.doxprague.org 

Kontakt pro novináře:

Mediareport, spol. s r. o.

Terezie Kaslová

E: kaslova@mediareport.cz

    media@doxprague.org

T: +420 603 551 372

 

 

Termíny