Zdaleka i zblízka. Středověké importy v českých a moravských sbírkách.

Výstava

V moravských a slezských sbírkách se nachází početná skupina výtvarných děl pocházejících z cizích uměleckých oblastí. Na naše území se dostala buď vzácně jako původní dobové importy, nebo častěji jako výsledek novodobých sběratelských aktivit. Protože tyto práce svou stylovou povahou překračují rámec domácích umělecko-historických vztahů a jejich studium je velmi pracné a zdlouhavé, zůstávaly převážně stranou dosavadního odborného zájmu. Soubor sedmi desítek děl tvoří vesměs jednotlivé, velmi kvalitní solitérní kusy, jak deskové obrazy, tak polychromované řezbářské práce, výjimkou však nejsou ani větší celky. Jde o pozoruhodná díla rozmanitého geografického a uměleckého původu vzniklá v průběhu 15. a první poloviny 16. století.

Termíny