O barvě. Český kolorismus od Slavíčka po současnost

Výstava

V české malbě najdeme výrazná koloristická díla již v dávné minulosti, ať již u Mistra Theodorika, Josefa Navrátila nebo u Karla Purkyně. Cit pro barvu je něco, co v českém prostředí vždy silně rezonovalo. Je jím poznamenané i celé 20. století. Výstava chce upozornit na různorodé koloristické i obsahové souvislosti v tvorbě Antonína Slavíčka, Josefa Šímy, Václava Boštíka a Jana Merty anebo Jana Preislera, Josefa Šímy a KW. Jiné příbuznosti se objeví, konfrontujeme-li Emila Fillu a Milana Grygara anebo Josefa Čapka, Jana Zrzavého a Jiřího Sopka. Osobitou kapitolu tvoří dílo Zdeňka Sýkory.

Termíny