ATLANTIDA – ZMIZELÁ CIVILIZACE

Volný čas

• Skrytá tvář historie

• Atlantida v dílech Platóna a H.P.Blavatské

• Pozůstatky dávných civilizací

Termíny