Sto let od otevření Národního domu

Volný čas

Vříjnu uplyne sto let od otevření Národního domu - významného českého centra vHradci nad Moravicí. Jako připomenutí tohoto slavného okamžiku vhistorii Hradce nad Moravicí se uskuteční v pátek 30. října 2009 společenský vzpomínkový večer. Součástí bude také divadelní představení hradeckého ochotnického souboru Na Podolí a otevření výstavy „100 let Národního domu vHradci nad Moravicí." Výstava bude otevřena pro veřejnost ve všech prostorách Národního domu vsobotu 31. října a vneděli 1. listopadu, vždy od 9 do 18 hodin.

Město Hradec nad Moravicí, p. Jitka Kotačková, tel.: 553783939, e-mail: jkotackova@muhradec.cz

Termíny