SVĚT DRAKŮ - PŘEDNÁŠKA

Volný čas

• Symbolismus draka na Východě a na Západě
• Dračí příběhy a jejich poselství

Termíny