KURS RÉTORIKY

Volný čas

Úterý, 3. listopadu 2009 od 17 do 22 h Intenzivní kurs: praktická výuka řečnického umění

• Původ a smysl rétoriky jako umění vyjadřování
• Dobrý řečník dle klasické filosofie
• Kvality a nedostatky mluveného projevu
• Technika projevu: praktické rady, cvičení

Přihlášky: každý všední den od 18 do 21 h v místě konání, tel.: 495 510 732 nebo e-mailem: hradec@akropolis.cz

Termíny