LZE ZMĚNIT SVŮJ OSUD? - PŘEDNÁŠKA

Volný čas

• Řídí život osud nebo náhody?
• Síla naší imaginace

Termíny