DANCE MERIDIAN 2009

Výstava, Volný čas, Hudba

Ve dnech 16. - 26. 10. 2009 pořádá občanské sdružení Open field vPraze 3. mezinárodní festival tance, hudby a mystiky DANCE MERIDIAN 2009. Open field se zaměřuje na výzkum tanečních kultur střední Asie a severní Afriky, které propojuje se současným tancem, divadlem, živou hudbou a poezií. Festival nabídne tři tanečně-hudební představení, koncert a řadu tanečních, výtvarných a tvořivých dílen, určených široké veřejnosti. „Tak jako poledník - meridián - propojuje místa na zemi, stejně tak tanec, jako univerzální komunikační prostředek, propojí současné umění s dávnými tradicemi, poezii s hudbou, každodennost a mystiku, skryté a zjevné, Evropu s Asií, příběhy každého z nás..."

 

 

Letošní festival je inspirován dílem „Ptačí sněm", které pochází zpera perského básníka a mystika Attára (Manteq-al-Tayr, 12. století). Toto básnické dílo je považováno za jedno z nejvýznamnějších děl súfijské literatury a bylo přeloženo téměř do všech světových jazyků. Nadčasovost díla, jeho silná a smysluplná myšlenka zaujaly pořadatele natolik, že se rozhodli představit příběh ve formě tanečních produkcí, které zpracují 3 choreografové z různých konců světa - České republiky, Belgie a Azerbajdžánu. Představení budou ojedinělá také v tom, že budou doprovázena originální hudbou skladatelů a hudebníků z USA, Iránu, Iráku a Indie, kteří komponovali hudbu speciálně na dané téma. Attárovo dílo „Ptačí sněm" přiblíží také otevřená diskuze s profesorem Lubošem Kropáčkem z Karlovy University, taneční a výtvarná dílna budou taktéž tematicky laděny.

 

Ptačí sněm / The Conference of the Birds/ Manteq-at-Tayr je básnická alegorie súfijské cesty k osvícení neboli sám k sobě. Veškeré ptactvo země se slétne a rozhodne se, že jejich život nemá žádný řád, něco mu chybí, potřebují někoho uctívat. Dudek, nejmoudřejší z nich, jim začne vyprávět, že takového krále zná, že ho máme všichni velice blízko, ale cesta k němu je velice těžká a dlouhá. Žije prý na hoře Káf a jmenuje se Símurg. Nic na světě se nevyrovná setkání s králem a nic v životě není důležitější než třeba jediný jeho pohled. Všechno ptactvo okamžitě zajásá a nadšeně souhlasí, že ho půjdou hledat, pokud je dudek povede. Dudek začne popisovat, jaká úskalí cesta bude přinášet. Musí překonat sedmero údolí: Hledání, Lásky, Vhledu, Odpoutání, Jednoty, Rozčarování a Nicoty. Ptáci se začnou postupně jeden po druhém vymlouvat, proč nemohou takovou cestu podstoupit. Na všechny výmluvy má dudek poučné a ostré odpovědi a většina se tedy rozhodne se na cestu vydat.

V průběhu cesty a podle potřeb a problémů jim dudek vypráví příběhy súfijských mistrů, žáků, králů atd. Někteří ptáci zemřou hladem, někteří vyčerpaností, někteří vzlétnou moc blízko ke slunci, někteří se utopí v hlubokých vlnách oceánů. Ze statisíce jich k cíli dojde 30 a čeká je poznání toho, že hledali sami sebe. Jejich král Símurgh ( doslovně Sí -30 Murg- ptáci) žije uvnitř jejich srdcí.

 

Pořádá občanské sdružení Open Field, více informací o dvou předešlých ročnících festivalu Rumi Alive 2007 a Dance Meridian 2008 najdete na webu: www.openfield.cz

Účinkují

P R O G R A M D A N C E M E R I D I A N 2 0 0 9

 

Pátek 16. 10. / 17 - 20 h

" Ptačí sněm"

Diskusní fórum

Kde: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Vedou: Prof. PhDr. Luboš Kropáček, Csc. - Karlova Universita Praha a Ardalan Khan - íránský student literatury, politický aktivista

Vstupné: Kč 200,-

Tématem této diskusní dílny bude súfismus a jeho pojetí cesty k osvícení. Příklady, jakým způsobem súfijská literatura používá metafor a skrytého významu, budou použity z Attarova díla Ptačí sněm. Attar byl jedním z nejvýznamnějších perských mystiků a básníků 12. století, který rozpoznal genia Rumiho, který Attara navštívil, když byl ještě malé dítě. Attarův Ptačí sněm byl ve své době zakázanou literaturou a samotný Attar musel zvolit důmyslnou strategii, aby se v klidu mohl dožít vysokého věku a psát.

Sobota 17. 10. / 14 - 18 h

Ptačí sněm vobrazech

Výtvarná dílna

Kde: Prostor v Revoluční 5, Praha 1

Materiál: Plátno 30 x 30 cm, šeps a akrylové barvy

Cena: Kč 500,- Kč + 300,- za plátno a barvy, celkem : Kč 800,-

Čtyřhodinové malování na téma Ptačí sněm obrazem povede výtvarnice, designérka a loutkoherečka Michaela Bartoňová (www.tineola.cz). Malovat pro radost a nebát se bílého plátna, dovolit intuici, aby vedla vaši ruku. Ptáci malí, velcí, barevní, šedobílí, neexistující... I když budeme malovat ptáky, je vždy malba, barvy, linka pohledem do Vaší duše...

Sobota 17. 10. / 20 h

" The Quest"

Koncert

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

Yinon Mualem (Iraq/Iz)- oud, tonbak, percussions

Hearn Gadbois (USA) - frame drum, tonbak, zirbaghalli, percussions

Vstupné: Kč 150,-

Originální hudba dvou skladatelů inspirovaná hudebními tradicemi Turecka, Íránu, Indie i funku. Na závěr koncertu zazní skladba studentů Hearna Gadboise.

 

Neděle 18. 10. / 20 hod.

"Ptačí sněm"

Taneční představení sživou hudbou

Kde: La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7, www.lafabrika.cz

Choreografie, koncept: Rena Milgrom

Hudba: Hearn Gadbois, Yinon Mualem, Shahab Tolouie

Tančí: Rena Milgrom & taneční sbor Erfané

Vstupné: Kč 250,-

Taneční představení s originální živou hudbou na náměty Attarova díla Manteq-at-Tair (12.století, Persie), jenž je považováno za jedno z nejvýznamnějších děl súfijské literatury. Alegorie popisující súfijskou cestu k osvícení a vnitřního hledání. Tanec je inspirován tradičním perským, současným tancem a flamenkem.

 

Pondělí 19. 10. / 17 - 20 h.

Motion Calligraphy/ Kaligrafie v pohybu aneb setkání tance s kaligrafií

Taneční workshop

Kde: Studio Zambra, U Zvonařky 9, Praha 2

Vede: Rena Milgrom a Thomas Steinbach

Cena: Kč 700,-

Taneční dílna pro všechny zájemce o kreativní pohyb, bez rozdílu věku a zkušeností. Na základě principů jin-jang, analýzy pohybu a perské kaligrafie budeme cestovat z 2D do 3D a zpět. Možná objevíte pohyby, které jste dosud neznali, možná se vám otevřou dveře do světa představivosti a v každém případě se pobavíte. Na konci dílny se seznámíte se samotným Símurghem! Na sebe si vezměte pohodlný oděv, který si možná umažete.

 

Středa 21. 10. / 18 - 20.30 h

Súfijské rytmy

Workshop

Kde: Prostor 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1

Vede: Hearn Gadbois

Cena: Kč 400,-

Rámové bubny a rytmy pro úplné začátečníky! Seznámíte se s technikou a krásou zvuku rámových bubnů typu Bendir a Daf a také s extatickými rituálními rytmy střední Asie a východu. Hearn Gadbois studuje rytmické kultury Asie, Afriky a Ameriky intenzivně více než 35 let. Více na www.myspace.com/hearngadbois.

 

Čtvrtek 22. 10. / 19 - 22 h.

Ptačí tance z Pamíru a Azerbajdžánu

Taneční workshop

Kde: taneční studio Zambra, U Zvonařky 9, Praha 2

Vede: Sashar Zarif

Cena: Kč 750,-

Odborník na tradiční a duchovní tance střední Asie - Sashar Zarif bude učit Ptačí tance z pohoří Pamír a bažantího tance z Azerbajdžánu. Skvělá příležitost pro tanečníky všech oblastí a všechny, kdo mají zájem seznámit se s těmito kulturami a specifickou taneční technikou.

 

 

Pátek 23. 10. / 16.30 - 19 h

7 barev pohybu

Taneční dílna

Kde: 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1

Vede: Sashar Zarif

Cena: Kč 700,-

Tématem této dílny budou charakteristické pohyby pro tvorbu súfijského tance. 7 barev reflektuje 7 specifických kvalit pohybu, jenž zobrazují 7 fází súfijské cesty, 7 druhů lidského úsilí, překážek, zkušeností.

 

Pátek 23. 10. / 20 h

Le Souffle / Dech

Tanečně-hudební představení

Kde: La Fabrika, adresa: Komunardů 30, Praha 7 www.lafabrika.cz

Vstupné: Kč 250,-

Tančí: Maya Sapera, Niki Constantinidou

Hudba: Mahabub Khan, Hearn Gadbois

Produkce dvou belgických tanečnic indicko-egyptského contemporary stylu a dvou hudebníků (Indie, USA) na súfijské motivy.

 

Sobota a neděle 24. - 25. 10. Taneční dílny:

Tanec Hilal 10 -13 h

Kde: taneční studio Zambra, U Zvonařky 9

Vede: Niki Constantinidou (Belgie)

Cena: Kč 1500,-

Tanec Hilal a jeho analýza (egyptský contemporary styl s autentickými kroky, prvky bojového tance Saidi, súfijským točením , jemnou elegancí a fluiditou)

 

Indický tanec Sapera 16 -18 h

Vede: Maya Sapera a Mahabub Khan (Belgie, Indie)

Cena: Kč 1400,-

Dynamický a ladný tanec Rádžastánských zaklínačů hadů.

Pozn.: workshopy budou na sebe navazovat. Doporučujeme obě dílny za cenu 2500 (sleva Kč 400). Využijte příležitosti se učit od kvalitních a velice zajímavých lektorů! Více informací o tanci Hilal na www.hilaldance.com a o tanci Sapera na www.maya-sapera.com

 

Neděle 25. 10. / 20 h

Be Loved

Taneční vystoupení

Kde: La Fabrika, adresa: Komunardů 30, Praha 7

Tančí: Sashar Zarif Dance Theatre

Vstupné: 250 Kč

Mezinárodně uznávaný tanečník, choreograf, lektor a taneční etnolog Sashar Zarif přináší svoji verzi Ptačího sněmu. Jeho osobitý taneční styl propojuje tradiční prvky Iránu, Afghanistánu, rodného Azerbajdžánu i Mongolska se současným tancem a súfijským vířením. www.sashardance.com

 

Pondělí 26. 10. / 19 h

Súfijský taneční rituál

Workshop

Kde: Prostor 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1

Vede: Sashar Zarif

Cena: Kč 500,-

Tradičně již po deváté pořádáme pro veřejnost tuto mimořádnou událost pro všechny, kdo věří, že rituály mohou léčit a jsou silnými nástroji k probuzení vědomí. Sashar vede po několik let rituály autenticky tak, jak se tomu naučil v horských vesnicích Azerbajdžánu, Tadžikistánu, Afghanistánu a Iránu. Jeho charismatická osobnost a způsob vedení přináší lidem nezapomenutelné zážitky. Pozn: Pokud máte, oblečte se do bílé.

Kontakty

www.openfield.cz

Termíny