Tradiční Hrnčířské trhy na Kampě

Volný čas, Pro děti

Nejen keramiku, ale také příjemné prostředí pro rodiče sdětmi nabízejí Hrnčířské trhy na Kampě.

V téměř dvou desítkách stánků bude na prodej tradiční česká užitková keramika, kterou doplní nabídka občerstvení. Pro děti jsou připraveny nejen oblíbené staročeské atrakce, ale mohou shlédnout také různá divadelní představením, společně si zazpívat se HAF studiem nebo pracovat se dřevem ve Výtvarné dílně.

Otevřeno je vsobotu i v neděli od 10 hodin do 19 hodin.

Akci, jejíž tradice sahá až do 16. století, oživilo občanské sdružení SANANIM a pořádá ji letos již po čtvrté.

Občanské sdružení SANANIM působí v oblasti závislostí na nealkoholových drogách. Vzniklo vr. 1990 a věnuje se prevenci, léčbě a doléčování, klientům po léčbě pomáhá sresocializací a reintegrací do společnosti, což je základním předpokladem udržení abstinence od drog i do budoucna.

Od r. 1998 provozuje SANANIM také Chráněnou keramickou dílnu. Její stánek se pravidelně Hrnčířských trhů účastní a výtěžek z celé akce je věnován na protidrogovou prevenci sdružení.

 

 





Účinkují

HAF studio, Výtvarná dílna Báry Hubené, Divadélko Romaneto, TK Karlov, Vysmáto - loutkové divadlo Aleše Bílka, Divadlo AHA (Dlouhý, Široký a Bystrozraký), Bengas





Kontakty

sananim.cz

Termíny