Kronika Arboreta Nový Dvůr (1958 - 2008)

Výstava, Volný čas

Kvýznamnému 50. výročí založení arboreta vroce 1958 připravili pracovníci zemského muzea zajímavou a rozsáhlou výstavu představující jeho poutavou historii včetně přiblížení počátku a vzniku původní novodvorské sbírky dřevin a prezentaci hlavních etap postupného vývoje.

Výstava je rozdělena na dvě části. První, úvodní část představuje dobové fotografie a je umístěna ve výstavním pavilonu; druhá část je tvořena rozsáhlejším souborem informací a vystavených předmětů o vlastní historii vzniku a rozvoji arboreta - je zpřístupněna ve výstavní síni areálu skleníku.

Kontakty

www.szmo.cz

Termíny