Skalické dni 2009

Volný čas, Hudba, Pro děti

Festival v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie.

Srdečne Vás pozývam na návštevu Skalice počas Skalických dní, určite si u nás oddýchnete, zabavíte sa a odnesiete si množstvo krásnych zážitkov a snáď i kúsok atmosféry dávnej minulosti nášho mesta

Za jeho minulosť môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto spolu s veľkým remeselným jarmokom. Od tej doby sa veľa vecí postupne menilo, veľa pribudlo a my sa snažíme i dnes zachovať časť histórie a tradícií v podobe jarmoku, historických programov, sprievodu a podujatí, predstaviť Skalicu so všetkými jej pamiatkami v dnešnom tvare, ale poukázať i na to minulé a zároveň vnášať nové moderné prvky, to, čo súčasného návštevníka zaujíma.

Účinkují

Je ich veru dosť a sú na priloženom plagáte, hlavný program je  v sobotu a nedeľu.

Kontakty

www.skalica.sk

Termíny