Dny evropského dědictví v Lipníku n. B.

Turistika

V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2009 otevřeny od 10 do 16 hodin tyto památky: 

Kostel sv. Jakuba 
Farní kostel, původně gotická stavba, věž navýšena renesančním ochozem, kostel byl barokizován v letech 1765-66. V rámci EHD je možné vystoupit na věž, odkud je krásný výhled do údolí Moravské brány. 
Doprovodná akce: 
Vyhlídka z věže kostela 10.00 - 16.00 hod. 
Otevřena věž kostela sv. Jakuba (vedle zvonice) a možnost vyhlídky do Moravské brány. 

Bývalá piaristická kolej 
Původně piaristická kolej dodnes zachovává své dispozice z 18. století se dvěma nádvořími a monumentálním průčelím. Kolej vznikla na popud kardinála Dietrichsteina v roce 1634, piaristé Lipník opustili v roce 1884. 
Památka zcela uzavřená veřejnosti. 
Doprovodná akce: 
Expozice Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky, prohlídky s průvodcem v každou celou hodinu, expozice o řádu piaristů. 

Synagoga (Sbor církve československé husitské) 
Synagoga byla vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, je to nejstarší synagoga na Moravě, po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v České republice. Hlavní sál je zaklenut gotickou síťovou klenbou s cihlovými žebry. 
Památka zcela uzavřená veřejnosti. 

Zvonice 
Samostatně stojící zvonice z r. 1609, byla postavena pro zvon sv. Michal, který byl pro kostelní věž příliš veliký. Zvonice je typickou dominantou města a je možné ji navštívit pouze v rámci organizované prohlídky města - v sezoně odchod prohlídky vždy v 10 a 14 od Informačního centra. V prostoru 1. podlaží je nově instalována panelová expozice o historii zvonice a zvonů Michal, Jakub a Barborka, výstava fotografií Antonína Cikánka z letošního kalendáře KOVÁŘI 2009. 

Historické sklepení pod původním pivovarem 
Budova "I. parního pivovaru společenského", později rolnického akciového, byla postavena v roce 1886. Dnes se v objektu nachází internát Střední průmyslové školy stavební, původní pivovarské sklepy zůstaly zachovány dodnes. Veřejnost mohla nahlédnout do sklepení zatím pouze jedenkrát, a to v roce 2006 při EHD. 
Památka zcela uzavřená veřejnosti. 
Doprovodná akce: 
Výstava prací žáků Střední průmyslové školy stavební 

Kostel sv. Františka Serafinského 
Původně bratrský sbor. V letech 1682 – 1687 byl kostel, již zasvěcený sv. Františku Serafinskému, piaristy (povolanými kardinálem Ditrichštejnem) přestavěn podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietro Tencally, představitele raného baroka ve střední Evropě. 
Památka běžně nepřístupná veřejnosti. 
Doprovodná akce:
Hudební doprovod prohlídky kostela v podání varhaníka Pavla Tomáše
V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2009 otevřeny od 10 do 16 hodin tyto památky:
Kostel sv. Jakuba
Doprovodná akce:
Vyhlídka z věže kostela 10.00 - 16.00 hod.

Bývalá piaristická kolej
Doprovodná akce:
Expozice Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky, prohlídky s průvodcem v každou celou hodinu, expozice o řádu piaristů.

Synagoga (Sbor církve československé husitské)

Zvonice

Historické sklepení pod původním pivovarem
Dnes se v objektu nachází internát Střední průmyslové školy stavební, původní pivovarské sklepy zůstaly zachovány dodnes. Veřejnost mohla nahlédnout do sklepení zatím pouze jedenkrát, a to v roce 2006 při EHD.
Doprovodná akce:
Výstava prací žáků Střední průmyslové školy stavební

Kostel sv. Františka Serafinského
Doprovodná akce:
Hudební doprovod prohlídky kostela v podání varhaníka Pavla Tomáše, od 16 h. varhanní koncert

Termíny