SVĚT DRAKŮ

Volný čas

Přednáška

• Symbolismus draka na Východě a na Západě

• Dračí příběhy a jejich poselství

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny