EGYPTSKÁ MALBA

Volný čas

Praktický kurs

• Kurs obsahuje 5 dvouhodinových seminářů, které se budou konat vždy v pondělí od 18 do 20 hodin.

• Poslední seminář se bude konat 30. listopadu.

• Obsah kursu: kombinace teoretické výuky o egyptském umění a praktických ukázek technik starověkých Egypťanů.

Každý účastník kursu si vytvoří vlastní dílo.

Přihlášky: každý všední den od 18 do 21 h v místě konání nebo e-mailem: brno@akropolis.cz

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny