IV. ročník historického dne na svahu hory Říp a gotická bitva

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Sport, Pro děti, Turistika

5.9.2009 - Histrorická bitva Podřipská - 4 ročník
Dne 5.9.2009 se bude konat IV.ročník Bitvy Podřipské pořádané SHŠ PALAESTRA Mělník. Všichni jste zváni a vítáni. Uvidíte šermířské turnaje, hudbu dobovou i současnou, tržiště, středověké pochutiny a hlavně gotickou bitvu. Více informací na našich stránkách www.shs-palaestra.cz

 

Účinkují

SHŠ Palaestra z Mělníka a další spřátelené skupiny historického šermu, tance, ohněchrlení a pod.

Termíny