Prohlídka parku Michalov v Přerově

Volný čas

Prohlídka zrekonstruovaného  parku Michalov, největšího v městě Přerov.

Od průvodce se doví účastníci o historii od začátků využívání lužního lesa Michalova, přes budování parku podle návrhů architekta Františka Thomayera až po průběh rekonstrukce do dnešních dnů.

Představíme si jednotlivé části parku a běžné i cizokrajné dřeviny, které v parku rostou.

Akce je spolufinancována z grantu na podporu EVVO Statutárního města Přerova.

Další dokumenty k akci

  
Termíny