Galerie Kostka: FORMATIVNÍ ÚČINKY

Výstava

Výstava Formativní účinky spojující práce Davida Přílučíka a Vojtěcha Rady ohledává prostor mezi konkrétností objektu, jeho osobním příběhem a mezi jeho univerzalitou a nadosobní pamětí. 

V rámci výstavní instalace gradující od jednotlivosti ke koláži architektonických forem, přehodnocují autoři otázku, na niž se nám extrémních odpovědí dostalo v první polovině 20. století, a to nakolik je prostředí formativní. A zda mohou „dokonalé“ věci, vytvořené pouze za účelem konzumu, splynout s naší nedokonalou přítomností? 

Autorský přístup však nemůže být vnímán jen na rovině těchto velkých otázek, neboť zájem o formu předmětu samotného, o jeho povahu a vzhled, nelze v jejich tvorbě přehlédnout. 

Účinkují

Umělci: David Přilučík, Vojtěch Rada (CZ)

Termíny