Obrazy Chebu - VERNISÁŽ

Výstava

Výstava - vyobrazení města od raného novověku po 20. století.

 

Více než tři desetiletí již uběhla od konání poslední tematické výstavy věnované proměnám podoby města Chebu v průběhu staletí. V letošním roce spojilo Muzeum Cheb své síly s Galerií výtvarného umění v Chebu k realizaci projektu, mapujícího architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle profesionálních umělců i amatérů od konce 15. do 2. poloviny 20. století. Cílem společného podniku je vedle vydání publikace „Obrazy Chebu“ také uspořádání stejnojmenné výstavy, jež proběhne současně v obou institucích. Část výstavní expozice umístěná v prostorách Muzea Cheb bude věnována období od sklonku středověku do konce 19. století a veřejnosti představí více než pět desítek exponátů. Vedle četných grafik a olejomaleb bude možno zhlédnout téměř 150 let starý městský model zhotovený koželužským mistrem Albertem Heroldem nebo rukopisný plán pevnostního města Chebu z období napoleonských válek. Zastoupeny budou rovněž práce chebských malířů 17. – 19. století nebo nejstarší tištěná knižní ilustrace s vyobrazením Chebu.

Výstava „Obrazy Chebu“ se koná ve výstavních prostorách Muzea Cheb a Galerie výtvarného umění v Chebu ve dnech 9. 10. 2015  ̶  3. 1. 2016. Zahájení výstavy spojené s představením publikace proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2015 v 17.00 v Muzeu Cheb, následně v 18.30 v Galerii výtvarného umění v Chebu.

Kurátoři výstavy M. Bäumlová, Z. Černý a M. Fišer Vás tímto zvou na pomyslný výlet do ulic starého Chebu a těší se na Vaši návštěvu.

Termíny