Emil Filla & Josef Sudek - V srdci Českého středohoří

Volný čas
Projekce dokumentárního filmu o pobytu světoznámého malíře a fotografa na Peruci. Promítání filmu bude spojeno s besedou režiséra pana Josefa Císařovského a synovce Emila Filly pana Františka Krejčího.
Termíny