Jaroslav J. Alt - Keře, obzor, oblaka

Výstava

Výstava „Keře, obzor, oblaka“ přiblíží vybrané soubory kontemplativních obrazů a kreseb kutnohorského rodáka Jaroslava J. Alta. Všestranná osobnost malíře, grafika, restaurátora a pedagoga nám v esteticky vyzrálém provedení předloží své umělecko-filosofické nazírání na provázanost lidské existence s krajinou, která jej prostupuje, ovlivňuje a formuje zároveň. Autor sám tento stav výstižně charakterizuje následujícími slovy:

„Pronikání do krajiny není pronikáním k vizuálnědefinovatelnému tématu či motivu, ale pronikáním duševním. V důsledku jde o narůstající pocit schopnosti otevřít si krajinu v její větší intimitěa hloubce, schopnosti více se přiblížit k neviděnému, skrytému a uklidnit svou mysl pro příjem něčeho, co je nepoznatelné, přesto však přítomné.”

Termíny