Jiří Bartoš a Robert Vlasák - Sluchová pole

Výstava

Ve výstavním projektu Sluchová pole se Jiří Bartoš a Robert Vlasák setkávají díky svému společnému zájmu o zvuk, ale také o nejrůznější realizační technologie. Neustálý vývoj technologicky invenčních řešení, práce s novými materiály i rozvoj zařízení pro reprodukci zvuku jsou aktuálně pro oba autory tvůrčím inspiračním zdrojem, stejně jako odkaz tradičních technologií a materiálů.

Jiří Bartoš a Robert Vlasák pro svou tvorbu využívají rozdílných přístupů. Robert Vlasák se pohybuje na poli volného výtvarného umění a věnuje se především objektům a prostorovým instalacím. Jiří Bartoš se pak zaměřuje spíše na umění užité – design.

Scelujícím prvkem výstavy se stalo médium zvuku jako nosné téma nahlížené ze dvou úhlů pohledu. Tento výstavní projekt se tak mimoděk dotýká i otázky pomyslné hranice mezi výtvarným uměním a současným designem. Samotný název výstavy Sluchová pole abstrahuje téma jako celek. Termín „sluchové pole“ označuje oblast slyšitelnosti, tedy rozmezí veškerého zvuku, které je lidské ucho ještě schopno zachytit. Člověk je z hlediska fyziologie schopen zachytit zvuk o frekvenci 16 – 20 000 Hz.  

Výstavu oba autoři využili jako prostor pro vytvoření nových děl, v nichž se projevuje nejen akustika a zvukové procesy, ale i vlastnosti nových materiálů a technologií, jako je na příklad 3D tisk a CNC obrábění.

Termíny