Illjet Aliçka: Mysleme, pracujme a žijme jako revolucionáři!

Kurzy, vzdělání, konference

Zveme Vás na autorské čtení albánského spisovatele.

Aliçkovy povídky poodkrývají každodenní realitu života v Albánii v době komunismu a po jeho pádu. Autor vychází z vlastních životních zkušeností, což dovoluje lépe pochopit syrovost, absurditu a krutost života v zemi, která prošla specifickým historickým vývojem nesrovnatelným s jinou evropskou zemí, kde jakákoliv odchylka od norem stanovených stranickými ideology byla drakonicky postihována. 

Poslech zahraniční hudby nebo četba zakázané literatury neznamenaly jen ztrátu zaměstnání či vyloučení ze studia, ale obvinění ještě v osmdesátých letech končili ve věznicích nebo pracovních táborech s mnohaletými tresty odnětí svobody...

Knihu uvede J. E. Riza Poda, velvyslanec Albánské republiky. Večerem provází a také tlumočí Hana Tomková. 

Česky čte Petr Čulík. Ve spolupráci s Nakladatelstvím Petr Štengl.

Termíny