Benefiční akce

Hudba

Náhradní termín Benefiční akce 22.8.2009 Tři Dvory u Litovle.
Dne 18.7.2009 se měla uskutečnit Benefiční akce ,na kterou se také velmi těšili
onkologičtí pacienti a chtěla nás podpořit široká veřejnost. Odpoledne před akcí se přehnala silná bouře nad Pindou s vytrvalým
deštěm. Přestože vše bylo
připraveno a zajištěno, nebylo možné postavit aparaturu. Bylo nám líto všech
pacientů, kteří nám pomáhali s přípravou a nakonec akce nebyla. Proto i na
základě podpory Města Litovle, hlavně pana starosty MVDr.V.Grézla a
místostarosty pana Mgr.Blahoslava Papajky, se bude konat náhradní Benefiční akce

Účinkují

Veronika Zaňková, Alice´s Number ,TENEBRA,Stracené Ráj , Alan Bastien a Vinný střik.

Kontakty

www.arcus-oc.org

Termíny