Jantarová cesta opět žije

Výstava

3. 9. 2009 v17,00 hodin - vernisáž výstavy ve výstavních prostorách Městské galerie

Součástí vernisáže bude aukce vždy jednoho obrazu každého účastníka. Další dílo od každého umělce bude jako každým rokem ponecháno ve sbírce Města Hradec nad Moravicí. Letošní, již osmý ročník malířského sympozia Jantarová cesta Hradec nad Moravicí. Mezinárodní zastoupení vletošním roce vzešlo ze spolupráce sgalerií v polském Opole - Jósef Chyzy, další zahraniční účastník přijede zFrancie - Jan Zelenka. Místní region bude zastupovat MgA. Ivana Štenclová zChvalíkovic a MgA. Jiří Kuděla zOstravy. Díle přislíbili účast Josef Haring, Josef Achrer, Pavel Mika a Martin Krajc.

Díla vzniklá vprůběhu sympozia jsou bezprostředně spjata smístním okolím, zobrazují jak celkové výjevy a pohledy do krajiny, tak i detaily, které se podaří umělcům ve zdejším prostředí zachytit.

Město Hradec nad Moravicí, p. Jitka Kotačková, tel.: 553783939, e-mail: jkotackova@muhradec.cz

Termíny