Moravice - letní kanoistické sjezdy

Sport

(9,5 m3/s po dobu 4 hodin z Podhradí) - města Hradec n/Moravicí, Vítkov a Spolek vodáků Campanula

Spolek vodáku Campanula - PhDr. František Vyhňák www.svcampanula.cz tel. 603728373

Termíny