Veřejné zakázky ve vztahu k novým dotačním titulům fondů Evropské unie

Kurzy, vzdělání, konference

Píšete projekt a nevíte si rady s problematikou veřejných zakázek? Máte problémy se zadáváním výběrových řízení v prostředí projektů dotovaných z fondů EU?

Seminář na téma veřejných zakázek a výběrových řízení s vazbou na Evropské fondy je právě pro Vás!

 

Témata:

  • současná situace v oblasti veřejných zakázek a náčrt budoucího vývoje, 
  • parametry metodik a návaznosti veřejných zakázek v IROP (Integrovaný regionální operační program), OPŽP (Operační program Životního prostředí), OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a OPZ (Operační program Zaměstnanost).

Lektor:

  • Ing. Robert Páleník - konzultant a expert na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jako externí odborník ROP Jihovýchod, při kontrole zadávání veřejných zakázek u příjemce dotací, zkušený lektor tématu VZ.

Cena:  2 460,- Kč (včetně DPH)

Více informací na našich www stránkách semináře. 

Termíny