ŠKOLA 2015

Kurzy, vzdělání, konference

Tak jako každoročně, i letos si Vás dovolujeme pozvat na již  16. ročník pravidelné podzimní výstavy „ŠKOLA 2015“ v prostorách Domu kultury v Litoměřicích.

Výstava je nejširší nabídkou prezentací středních škol a učilišť pro žáky posledních ročníků základních škol z celého litoměřického regionu.

 

Výstava je Vás příležitostí nejen k získávání co největšího počtu nových studentů pro školy, ale i motivací k neustále se zlepšující výuce, prezentaci a spolupráci. Příležitostí pro setkání s konkurencí s možností konfrontace a vzájemné výměny zkušeností mezi jednotlivými školami a regiony.

Výstava významně pomáhá dětem a jejich rodičům při výběru studia a přípravě na budoucí povolání. Na výstavě můžete zájemcům poskytnout veškeré informace o Vaší škole formou upoutávek, prezentací, ukázek praktické výuky, apod.

Výstava je i příležitostí pro pedagogy a výchovné poradce konzultovat  nabídky jednotlivých škol s možnostmi uplatnění na trhu práce v regionu i v celé ČR v návaznosti na možnost studia v rámci Evropské unie

Kontakty

www.mkz-ltm.cz

Termíny