Konference k bezpečnostní situaci

Kurzy, vzdělání, konference

Dovolte mi pozvat vás co nejsrdečněji na již 7. Mezinárodní setkání modrých baretů, válečných veteránů a s tímto setkáním spojené mezinárodní fórum k problematice současné bezpečnostní situace a její možné důsledky pro vývoj ve střední Evropě z pohledu AČR, PČR, z pohledu akademického i pohledu politické reprezentace, AISP – SPIA, veteránů, členů aktivních záloh a dalších, které s e koná ve dnech 4. – 6. 9. 2015 v Brně. Konference se koná v prostorách UNOB dne 4. 9. 2015 od 10:00. Vystoupí zástupci akademické obce mj. rektor akademie médií z Bratislavy, doc. E. Chmelár, zástupci AČR, PČR, JMK, zsátupce z ČSSD, ANO, ODS a další osobnosti.

Termíny