"Vdorovat zlu"

Kurzy, vzdělání, konference

Česká pravoslavná církev - její úloha a perzekuce v době heydrichiády

Středa 2.9.2015 od 17:00 hodin v Městskéjm muzeu

přednáší: ThDr. Jakub Jiří Jukl, Th.D.

Termíny