Keď hviezdy boli červené

Film
Kronika poválečného vývoje je zprvu nahlížena očima starého aristokrata, jenž ztrácí jakékoli iluze o komunistickém režimu. Svou knihovnu raději sám "znárodní", jeho jedinou potěchou se stávají děti z okolí. Zejména jeden malý chlapec je ukáže být velice vnímavý - a právě on se jako dospělý sám stává svědkem dalších zmatečných politických přeměn, jimž nemá sílu čelit. Tvůrci přitom volili vyprávění místy úsměvné, odlehčené podívané. Tragikomedie. (ČSFR 1990) Hrají Alena Ambrová, Miroslav Donutil, Stanislav Harvan, Ján Jasenský. Režie Dušan Trančík (87 minut) (slovenské znění)
Termíny