Emoce a konflikty v našich rukách

Volný čas
Zvládejte vypjaté situace bez podléhání emocím!

Chcete zlepšit své vyjednávací schopnosti?  Umět prosadit svůj názor v běžných i osobních situacích? Nebo se zorientovat v psychologických aspektech vzniku a řešení konfliktu?

Osobní koučka Adéla Humlová vás  na praktických příkladech naučí, jak reagovat v rozhovoru, který se vyvinul do patové situace, nebo vyeskaloval do nepříjemných emocí. Ukáže vám, jak zvládat agresivní chování druhého a jak sdělit nepříjemné věci tak, aby byly přijaty. Přijďte se blíže seznámit s „anatomií konfliktu“ a s tím, jak ho společně zvládnout.

Cílem je naučit se:

  • reagovat v rozhovoru, který se vyvinul do patové situace
  • poskytnout negativní zpětnou vazbu
  • zvládnout agresivní chování druhého
  • motivovat ostatní ke sdílení svého názoru
  • vnímat své emoce a způsob, jak s nimi pracovat

Na co se zaměříme:

Se schopností člověka sdílet své názory roste jeho schopnost prosadit se, vycházet s ostatními a jít svou vlastní cestou. Objevte způsob, jak odstraňovat bariéry v komunikaci a podporovat tvůrčí spolupráci.   Zjistěte, jak odhalit manipulaci a jak jí efektivně čelit. Přijďte se naučit zvládnout argumentovat tak, abyste dospěli ke společnému řešení efektivně.

Seminář je určen pro každého, kdo chce:

  • zlepšit své vyjednávací schopnosti
  • lépe prosazovat svůj názor v běžných pracovních i osobních situacích
  • zorientovat se v psychologických aspektech vzniku a řešení konfliktu

Během semináře zajišťujeme také hlídání dětí za akční cenu 300 Kč za celý seminář. V případě zájmu o hlídání nahlašte do komentáře jméno a věk dítěte. Pro dítě s sebou přineste svačinku, oběd, přezuvky a oblečení na ven.

 

 
Účinkují

Adéla Humlová

Termíny