Odborné semináře pro pedagogy, lektory a vychovatele

pracovníkům základních a středních škol semináře tematicky zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol.  Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky. Nabídka seminářů: Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (30. 9. 2015 a 2. 11. 2015) Poznáváme svět (21. 9. 2015 a 23. 9. 2015) Po dobu semináře je  zajištěno občerstvení z lokálních pekáren, fair trade káva i čaj. Účastníci obdrží certifikát  o absolvování kurzu. Kurzy jsou zdarma. Info a přihlášení: Mgr. Kristýna Petrásková, kristyna.petraskova@ceskesvycarsko.cz, 777 819 188   Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

Termíny