Hartenberg Art

Výstava, Volný čas, Turistika

Hrad Hartenberg u Sokolova přivítá 25. 7. do 15. 8. dobrovolníky z Korey, Ukrajiny, Polska, Francie, Španělska a dalších zemí, kteří se zde budou se podílet na společném projektu INEX - Sdružení dobrovolných aktivit a Občanského sdružení Hartenberg. Mezinárodní workcampy se konají na Hartenbergu již od r. 2000. Ročně se vystřídá několik turnusů. Většinou se projekt zaměřuje na pomoc s rekonstrukcí hradu. Workcamp s výtvarným zaměřením se pořádá každý rok jen jednou a letos jde o čtvrtý ročník.

Patnáct mladých lidí, kteří se rozhodli tři týdny svých prázdnin věnovat dobrovolnické práci v Česku se bude snažit o zachycení hradu různými výtvarnými prostředky. Výsledky jejich práce budou pak použity k propagaci hradu, například k tisku pohlednic.„Zaměření kreseb nebude jen dokumentační, chtěli bychom, aby se v pracích odráželo vlastní vnímání jednotlivých účastníků, aby si každý našel své téma," říká Zdeněk Drobný, jeden z členů Občanského sdružení Hartenberg. Hrad a jeho minulost, ale i krásná krajina v údolí řeky Svatavy vybízejí k výtvarné interpretaci.

Účastníci budou mít příležitost k vzájemné konfrontaci a spolupráci, což jistě povede k obohacení nejen hradní sbírky obrazů. Součástí letošního workcampu je také vytvoření několikajazyčné prezentace Hradu Hartenberg vnejvětší světové encyklopedii Wikipedia.

Ve volném čase budou dobrovolníci poznávat okolí Sokolova.V plánu mají například výlet do Národní přírodní rezervace SOOS u Františkových lázní, sjezd úseku řeky Ohře nebo návštěvu Hradu Loket a tamního Muzea knižní vazby aj. Zapojí se do dění ve svém okolí a na rozličných regionálních akcích budou mít možnost objevovat zdejší kulturu, historii a způsob života. Nezanedbatelný čas věnujeme také různým hrám, rukodělným činnostem a vzájemnému poznávání kultur.

Organizátoři workcampu uvítají jakékoli návrhy na spolupráci a to jak při dokumentaci hradu tak při organizaci volného času a zapojování účastníků do místní komunity. Lidé ovládající alespoň pár slovíček z některého světového jazyka jsou obzvláště vítáni. 

Z vytvořených prací dobrovolníků bude na konci workcampu uspořádána výstava, která se praděpodobně uskuteční vprostorách hradu. O tom, jak vnímají českou krajinu, historii i současnost lidé z jiných zemí a jak pokročila rekonstrukce hradu Hartenberg, se můžete přesvědčit i Vy sami. Čas a místo vernisáže budou včas upřesněny.

Na Hradě budeme kreslit ve všední den od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30.

Pár hodin před návštěvou si raději ověřte, že jsme na místě na tel: 728 366 575.

Termíny