ZNIČENÉ KOSTELY

Výstava

VÝSTAVA ZNIČENÉ KOSTELY BURCUJE

Podobně jako v minulém roce tak i letos se klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově po dva prázdninové měsíce stane útočištěm výstavy, jejímž cílem je zasáhnout lidskou duši i svědomí. Tentokrát jsme jako ústřední téma prázdninové výstavy vybrali zničené kostely v plzeňské diecézi.

Od konce války do současnosti z oblasti plzeňské diecéze zmizelo několik desítek kostelů. Další tři desítky jsou v takovém stavu, že je zánik zřejmě nemine. Ničení kostelů v západočeském regionu nastalo několik let po skončení druhé světové války. Důvodů, proč tyto církevní objekty postupně zmizely, je hned několik. Například jde o oblast bývalých Sudet, kde po vysídlení Němců neměli nově příchozí obyvatelé ke kostelům žádný vztah a leckdy jim dokonce připomínaly neblahé doby okupace. Některé objekty byly ve vojenských pásmech, kde se staly i cílem pro nácvik střelby. Bez zajímavosti není, že poslední bourání kostela proběhlo v roce 1984
v Karlových Varech.

„Vždy, když se odehrávala válka, snažil se nepřítel dosáhnout převahy tím, že olupoval nepřátelskou zemi a vraždil její obyvatele. Pokud je však chtěl zvláště ponížit, vypaloval a ničil jejich svatyně. Aniž bychom si to příliš uvědomovali, i u nás po roce 1945 probíhala válka se všemi jejími atributy. Byla to válka komunistické moci proti všem nepohodlným.“ (Z úvodu knihy o kostelech, které v Plzeňské diecézi do základů zničili komunisté od roku 1945 do 1989.)

Každý kostel je prezentován několika starými fotografiemi, snímkem místa, jak vypadá dnes, a krátkým technickým popisem, kdy byl postaven, renovován a kdy nakonec spadl, nebo častěji, jak a kým byl zbourán. Místa kostelů si totiž ponechala atmosféru, neboť se většinou jedná o dominantní umístění v krajině. Někde němečtí rodáci pietně upravili základy, jinde stojí kříže nebo alespoň mohutné stromy. Součástí výstavy jsou také dva panely, kde jsou kostely, které se teprve rozpadají. Podle autorů výstavy i tyto objekty nejspíš čeká konec v ruinách a zánik. Nemá o ně totiž nikdo zájem. Jak říká architekt Soukup, kostelům chybí věřící a nikdo se jich většinou nezastane.

Výstava v Ostrově bude doplněna několika exponáty z blízkého okolí a jejich společným jmenovatelem bude silný příběh. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout například prasklý zvon z jáchymovského kostela, dřevěné Desatero, které přežilo požár kostela v Krásném Lese, oltářní ostatkový kámen a další podobné zajímavosti. Největším exponátem jistě bude samotný klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Za zničenými kostely se nechodí po turistických značkách, ale podle podrobných map a mnohdy naslepo. Zvláště ve vojenských prostorech a poblíž česko-německých hranic nejen že neuvidíte sakrální stavbu, ale většinou ani vesnici či městečko.

Ing. Marek Poledníček s použitím textu Tomáše Mosingera


 
Účinkují

Autoři výstavy: Luděk Krčmář, Zdeněk Procházka, Jan Soukup. Fotografie: autoři a archiv. Výstava vznikla ve spolupráci s Diecézním muzeem v Plzni, Římskokatolickou farností v Ostrově a Karlovarským muzeem.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny