CoBrA: UMĚNÍ BEZ HRANIC

Výstava

Skupina umělců nazvaná CoBrA vznikla v poválečné éře jako iniciativa, která měla přispět k překonání rigidních akademických pravidel i existujících tradic prostřednictvím spontánního projevu založeného na fantazijní představivosti dětí či mentálně postižených. Jejich umění překračuje hrůzy druhé světové války a moderní civilizace jako takové díky svému zaměření na zdánlivě dětské náměty. Název CoBrA je odvozen od jmen tří evropských velkoměst - Kodaně, Bruselu a Amsterodamu, ze kterých umělci pocházeli.

 

Umění skupiny CoBrA bude v České republice vystaveno poprvé. Součástí výstavy bude reprezentativní výběr obrazů a několika soch vytvořených hlavními představiteli této umělecké skupiny, mezi které patří Appel, Constant, Corneille, Pedersen, Asger Jorn nebo Henry Heerup. Konání výstavy se stane součástí Festivalu nizozemské kultury NethWorks.cz, který pořádá Velvyslanectví Nizozemského království v České republice ve dnech 22. května do 5. června 2009.

Termíny