Czech Nature Photo 2021

Výstava, Volný čas

Nejlepší velkoformátové snímky českých fotografů přírody celého světa ze soutěže
Czech Nature Photo 2021 všech kategorií.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna 2022 v 18 hodin.

Výstava trvá od 7. ledna do 22. února 2022 –
částečně viditelná zvenku, částečně přístupná
každé úterý od 15 do 17 hodin, jindy po domluvě.

Kontakt: krtek@krnap.cz, tel.: 499 456 119 nebo 732 864 239

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny