Festival ostravských knihoven

Volný čas


Prohlédněte si naši knihovnu i vydávané tituly. Festival ostravských knihoven - to je 10 knihoven v jednom dni.

V knihovně ostravského pracoviště naleznete odborné publikace a periodika z oblasti památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie, restaurování, konzervace a regionální vlastivědnou literaturu. Knihovní fond je prezenčně k dispozici také veřejnosti.

Ostravské pracoviště také každoročně vydává několik titulů. Kromě tradičního sborníku se soustředí na publikace mapující moderní architekturu a výstupy z historicko-archeologických výzkumů. Metodické centrum průmyslového dědictví dále systematicky zkoumá památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování.
 

CO UKRÝVAJÍ OSTRAVSKÉ KNIHOVNY

Každá z ostravských knihoven si pro vás připravila jednu otázku. Odpovědi můžete hledat buď přímo v jednotlivých knihovnách, nebo na jejich webových stránkách. Pokud správně vyluštíte výslednou tajenku, zašlete ji do 10. 10. 2021 na e-mail info@festivalostravskychknihoven.cz, nebo odevzdejte vyplněné zadání v kterékoliv zapojené knihovně.

KNIHOVNA NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚOP V OSTRAVĚ

OTÁZKA PRO QUESTING:
https://www.festivalostravskychknihoven.cz/questing/

DOPROVODNÝ PROGRAM 5. 10.:
5. 10. 2021 | Prohlídky knihovny a představení knih vydaných Národním památkovým ústavem
5. 10. 2021 | Výstava Krása středověkého a renesančního skla | odhalte s námi výrobu skleněných nádob a obdivujte řemeslnou zručnost sklářských mistrů

 

Termíny