Komentovaná prohlídka studijního depozitáře

Volný čas


Komentovaná prohlídka studijního depozitáře v návaznosti na on line seminář preventivní péče o mobiliární fondy zaměřený na depozitní prostory, který proběhl 23. 6. 2021.

Odborná exkurze se uskuteční dne 14.října 2021, od 10.30 hod v budově konventu kláštera v Plasích, Plzeňská 2, Plasy. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do budovy pro návštěvníky

Na programu je:

Komentovaná prohlídka Studijního depozitáře  v Plasích se zaměřením na správu a vedení depozitářů, která naváže a doplní on line seminář.

Prohlídka expozic Národního technického muzea - Centra stavitelského dědictví  – expozice Dílna stavebního truhlářství a parketářství. 

Dílna stavebního zámečnictví s odborným výkladem autora a kurátora p. PhDr. Martina Ebela, Ph.D. a p. Mgr. Pavla Kodery, Ph.D.

Pro ty z Vás, kteří byste měli zájem shlédnout před exkurzí záznam přednášek ze semináře, budou na základě registrace zpřístupněny prostřednictví Zoomu  dne 13. října 2021 od 9:00 do 20:00.

Přednášky :

PhDr. Eva Lukášová (Národní památkový ústav) – Kvelby, spilky a sklepy. Ukládání předmětů v zámeckých areálech ve světle historických pramenů

Mgr. Stanislava Beránková (Národní památkový ústav) – Centrální depozitář v Plasích a jeho historie

Mgr. Stanislava Beránková (Národní památkový ústav) – Obecné zásady režimu depozitářů a příklady dobré i špatné praxe).

Svou registraci na exkurzi v Plasích zašlete prosím na mail lukasova.eva@npu.cz ,

registraci na záznam přednášek zašlete prosím na mail honcova.adela@npu.cz  (na základě registrace Vám bude zaslán odkaz na Zoom Meeting).

Termíny