Archeologie v Městské knihovně: Expedice Monoxylon III

Volný čas


Městská knihovna v Praze navazuje na cyklus přednášek PRAŽSKÁ ARCHEOLOGIE dalšími archeologickými tématy.

7. října 2021: Expedice Monoxylon III

V odborné literatuře zůstalo téma nejstarší středomořské plavby před 9000 lety tématem aktuálním. Zasloužily se o to zejména nové archeologické objevy ze střední a mladší doby kamenné na Kypru, Krétě a dalších ostrovech Egejského moře. V řešení otázek šíření nejstaršího zemědělství a námořní plavby přibylo jen málo praktických pokusů. V roce 2019 proběhla už třetí expedice Monoxylon, tentokrát šlo o plavbu Egejským mořem. Co nového jsme se dozvěděli o rané námořní plavbě? Mají reálné pokusy místo v dnešním světě?

Přednáší doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D., hlavní organizátor expedice

Vstupné 50 Kč, malý sál v 17.00.

  • informace: Kulturní a vzdělávací centrum, Mostecká 26, 118 00 Praha 1, tel.: 257 532 908; www.mlp.cz/akce, www.facebook.com/kulturaMKP
  • online vstupenky:
    Expedice Monoxylon
  • pokladna: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, tel.: 222 113 425
  • plakát ke stažení
Termíny