Praktická psychologie

Kurzy, vzdělání, konference

Celodenní kurz proběhne v sobotu 2. října od 10 h

Přednášky a praktická cvičení se zaměří především na naši pozornost, vědomí, emoce, paměť, imaginaci aj.

Termíny