Putování archeologií Vysočiny

Volný čas


V rámci Mezinárodního dne archeologie pořádá územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v sobotu 23. října 2021 ve 14:00 hod. přednášku o archeologii v Kraji Vysočina. Přednášející Stanislav Vohryzek představí vývoj osídlení na území kraje od paleolitu po raný novověk na příkladu vybraných lokalit. Přednost bude dána lokalitám s pozůstatky patrnými v terénu.

Budou též prezentovány informace o současné organizaci archeologie v rámci kraje a o zákonných povinnostech stavebníka z hlediska archeologie.

O přednášejícím

Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph. D. vystudoval bakalářské studijní programy Klasická archeologie – Historie a Archeologie, navazující magisterský program Historie – Archeologie a doktorský program Historie – české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2017 pracuje na územním odborném pracovišti NPÚ v Telči jako archeolog. Odborně se zaměřuje problematiku dějin šlechty, osídlení, kasteologii a monasterologii. Aktivně se podílí na publikační a přednáškové činnosti Národního památkového ústavu.

Akce se uskuteční za dodržení platných epidemiologických opatření.

Termíny