Putovní výstavy Katedry teorie a dějin umění UMPRUM Praha

Volný čas


SÍLA I BUDOUCNOST JEST NÁRODU NÁRODNOST

Výstava je prvním výstupem projektu Architektura
a česká politika v 19. – 21. století, na němž tým Katedry
teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018.
Projekt zkoumá úlohu architektury v procesu integrace
moderního českého národa, ale představuje i širší
spektrum politických zájmů, jimž česká architektura
v 19. století měla sloužit. Prezentovaná díla zejména ukazují,
jak architektura formovala národní a kulturní identitu,
jak naopak demonstrovala loajalitu k dynastii nebo jak
přispívala k politické a sociální diferenciaci společnosti.

 

DUCH, KTERÝ PRACUJE

Výstava mapuje průniky mezi architekturou
a politikou v období první Československé republiky
a Protektorátu Čechy a Morava. Na ukázkách staveb
a projektů financovaných z veřejných zdrojů přibližuje
hledání architektonického jazyka, který by vyjadřoval
hodnoty státního zřízení, představuje zapojení
architektury do modernizace země i do dobového
úsilí o dosažení společenského smíru.

 

Termíny