STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST

Volný čas
STŘEDOVĚKÁ SLAVNOST aneb Den biskupa Karla II. Lichtensteina - Castelcorna 350. výročí nástupu do funkce biskupa a počátek obnovy města po třicetileté válce. Komponovaný program poskytující pohled do dob nejen obnovy města, ale i třeba tureckých válek. Podrobný program na http://www.mesto-kromeriz.cz

Termíny