Nové břehy staré řeky

Výstava
Regulace řeky Volyňky v letech 1864 až 1912. Stavební úpravy obou říčních břehů. Odklonění jejího toku, protipovodňové tarasy, kanalizace... Urbanistické proměny starobylé tváře nejníže položené části města. Fotografie, dokumenty, plány...
Termíny