J.J.JAZZMEN (Traditional Jazz)

Hudba

J.J.JAZZMEN (Traditional Jazz)

J. J. Jazzmen vystupovali už úspěšně na mnoha místech po celém světě, např.: v Čechách, Německu, Dánsku, USA, Anglii, Francii, Švýcarsku, Itálii, na Mittelmer Jazz Cruise… V březnu a v červnu r. 2000 vystupoval v Praze a Berlíně s J. J. Jazzmen vzácný host, bývalý Armstrongův spoluhráč, člen jeho "All Stars", klarinetista Joe Muranyi. V následujícím roce se skupině J. J. Jazzmenn dostalo té cti, že byla pozvána přímo do "kolébky" jazzu a rodiště Louise Armstronga na slavný "New Orleans Jazz & Heritage Festival", kde vystoupila 3. 5. 2001.

Petra Vlková je výjimečný mladý talent, velmi muzikální, s neuvěřitelným jazzovým cítěním a improvizační invencí. Ve svém bohatém repertoáru má standardy počínaje raným swingem až po be-bop éru. Navíc je to velmi šaramantní mladá dáma. Doprovázená zkušenými J. J. Jazzmen v jejich New Orleans Show, to je velmi zdařilé spojení.

 

 

J.J.JAZZMEN (Traditional Jazz)

J. J. Jazzmen performed with great success in many places all over the world, for example: in Czech Republic, Germany, Denmark, USA, England, France, Switzerland, Italy, Mediterranean Jazz Cruise… A special guest, former colleague of Armstrong's and a member of his "All Stars" band, clarinet player Joe Muranyi, gave a perfomance in March and June 2000 in Prague and Berlin together with J. J. Jazzmen. In the following year, the J. J. Jazzmen group was honoured in receiving to perform on 3. May 2001, at the famous "New Orleans Jazz & Heritage Festival"- the "cradle" of jazz and birthplace of Louis Armstrong.

Petra Vlkova is an exeptional young talent with great musicality, jazz feeling and improvization invention. In her rich repertory are standards from the early swing, to the bebop era. In addition is she a very charming girl ... Petra, accompanied by the experiencet J. J. Jazzmen in theirs New Orleans Show, this is a very delightfull connection.

Účinkují

Jiří Masáček - trubka
Josef "Bažík" Pavelka - trombon a zpěv
Zdeněk Kalhous - piano
Jan Greifoner - basa
Miloš Kejř - bicí

Petra Vlková - zpěv, příležitostný host

 

Jiri Masacek - trumpet
Josef "Bazik" Pavelka - trombone, voc
Zdenek Kalhous - piano
Jan Greifoner - bass
Milos Kejr - drums

Petra Vlkova - voc, special guest

Termíny