Životní křižovatka Antona Gnirse – K počátkům jeho odborné činnosti v Istrii

Volný čas
Jaké důvody vlastně přivedly slavného loketského občana Antona Gnirse do zapadlé Istrie, kde se v letech 1899–1919 postupně stal nejvyšší vědeckou autoritou? O zcela nových a zajímavých poznatcích z jeho života, které se nečekaně objevily v jeho písemné pozůstalosti v Mnichově a které na tuto dosud nezodpovězenou otázku přinášejí barvitou odpověď ze vzpomínek samotného A. Gnirse přednáší Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního archivu Karlovy vary.
Termíny