Stověžaté blues z Maiselovy ulice

Volný čas
Dnešní život židů v Praze, čemu se smějí a proč pláčou. Poezie a povídky Vlasty Ruth Sidonové v doprovodu písní Josefa Gušlbauera.
Termíny