Mezinárodní hudební festival Rozhlasový podzim

Hudba

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

 

Dmitrij Šostakovič

Koncert pro housle č. 1

 

Antonín Dvořák

Symfonie č. 9 Z Nového světa

Účinkují

dirigent: Vladimír Válek

housle: Sophia Jaffé

Termíny